Lokal

Juleica-Grundausbildung

Juleica-Grundausbildung

13. Jun 2020 – 15.<small>Jun</small>
  • Kreis Neunkirchen
  • Juleica
Junge Musiker Saar
Ottweiler

Juleica-Fortbildung

Juleica-Fortbildung "Zuschüsse und Aufsichtspflicht"

13. Jun 2020 – 14.<small>Jun</small>
  • Kreis Neunkirchen
  • Juleica
Junge Musiker Saar
Ottweiler

Juleica-Fortbildung

Juleica-Fortbildung "Wettkampfspiele - Kreativworkshop"

29. Aug 2020 – 30.<small>Aug</small>
  • Kreis Neunkirchen
  • Juleica
Junge Musiker Saar
Ottweiler